Aktuality a zajímavosti

Prosinec 2013, Termovize staveb - sezona v plném proudu

Připravil jsem pro Vás novou nabídku termovizních prohlídek staveb. Venkovní měření lze provádět při relativním bezvětří, počasí bez srážek a vnějších teplotách pod 5°C. Jako bývalý energetický auditor Vám mohu poskytnou kvalifikované poradenství.

PID - Potential Induced Degradation, identifikován v ČR, srpen 2012

  Rozdílem potenciálů vyvolaná degradace. Někdy se uvádí jako Hight voltage stress. Tato degradace u panelů z krystalického křemíku s klasickou technologií oboustranných kontaktů byla širší veřejnosti představena firmou SOLON v roce 2010. První články o PID na krystalickém křemíku vychází v prosinci 2010. U nás tento problém není příliš známý a dokonce i někteří naši soudní znalci žijí v představě, že PID není problém našich elektráren z krystalického křemíku.

  Záludnost PID spočívá v jejím postupném nástupu, typicky po dvou až čtyřech letech provozu. Nejprve jsou projevy mírné a méně zkušený termovizní technik je nemusí při inspekci vyhodnotit jako podstatné. Postupem času se degradace zhoršuje a i to je jeden z důvodů proč provádět IR inspekce pravidelně. Neidentifikovaný PID může být příčinou poklesu výroby v průběhu několika měsíců o 5-15% a to už je závažné.

  PID způsobuje nevhodnou polarizaci nábojů FV článku v jejímž důsledku článek není schopen dodávat elektrický proud. Polarizace je naštěstí v podstatě reverzibilní problém a po změnách v zapojení FVE je možné její důsledky napravit. Co bohužel jít napravit nemusí, jsou důsledky elektrochemické koroze. Pokud je FV modul zasažen PID, pak také v tomto modulu existuje jistý svodový proud přes izolační vrstvy FV panelu k zemi a v tomto elektickém poli dochází k nevratné elektrochemické degradaci materiálů FV modulu.

  Jak vyplývá již z názvu, degradace souvisí s rozdílem potenciálů vůči zemi. Čím větší rozdíl potenciálů tím vyšší riziko, že i Vaše FVE může v budoucnosti touto degradací trpět. Potenciálně nebezpečný je z tohoto pohledu vyšší počet panelů ve stringu. V České Republice jsem dosud prováděl termografickou inspekci modulů 38 typů (nepočítám moduly rozdílných výkonů stejné výrobní řady) od různých výrobců. Z toho jsem detekoval problém výrazný PID již na 4 typech modulů různých výrobců. To představuje cca 9% FVE a to jsou pouze ty projevy, které se staly výraznými již po 3 letech.

  Co dělat při výskytu PID?

  Pokud to měnič umožňuje, pak je metodou první volby uzemnění záporného pólu. Další možností je instalace tzv. offset boxu, který v noci obrací polaritu a v podstatě nabíjí opačnou polarizací přes den zasažené panely. Další možnosti pak souvisí se způsobem zapojení FVE.

  Důsledky PID jsem měřil napěťo-proudovým analyzátorem. Úbytek výkonu panelů dosahoval od 6 do 50% v závislosti na poloze modulu ve stringu. Měřitelné poškození mělo 6 posledních panelů ve stringu.

  Srpen 2013, PID - Měření postupu PID degradace

  V srpnu 2013 proběhlo opakované měření U/I charakteristik panelů zasažených PID, půl roku po provedení uzemnění záporného pólu. Měření prokázalo výrazné zlepšení. Nicméně u panelů na krajních pozicích ve stringu je vliv degradace stále výrazný a snížení výkonu přesahuje 20%.

  Leden 2014, PID - Další nález FVE postižené PID

  V lednu 2014 jsem identifikoval PID na další elektrárně v ČR z roku výstavby 2010. Po třech celých letech provozu elektrárny degradace postoupila místy až na 15 panel z 22 modulového stringu!!! Shodou okolností se jedná o stejný typ panelů, které jsem s touto degradací nalezl již dříve. Zajištuji měření rozsahu degradace, variantní kalkulace nápravných opatření i vlastní realizaci regenerace.

  Únor 2014, PID - Fraunhofer zveřejnil výsledky testování PID za rok 2012

  Fraunhofer institut v roce 2012 testoval 95 různých modulů na odolnost vůči PID. Výsledky akcelerovaného testování na PID byly horší než se předpokládalo. Celých 46% testovaných modulů trpělo na PID. Jako hranice pro úspěšné absolvování testu byla stanovena 5% hranice úbytku výkonu. Skoro 27% modulů vykazovalo výkon pod 80%, 24% modulů mělo výkon pod 60%, 18% modulů pod 40%. Tato čísla sice automaticky neznamenají stejně vysoký pokles výkonu celé FVE, ale přesto jsou pro CASH FLOW elektrárny likvidační. Výsledky ukazují, že u velké části modulů záleží jen na čase, kdy se degradace projeví.

  Proto je důležité svěřit diagnostiku odborníkům, kteří dokáží rozlišit známky degradace od ostatních projevů.

Kontaktní údaje

Ing. Jan Mackovič
www.solarnidiagnostika.cz
info@solarnidiagnostika.cz
Adresa: Žáry 4, Město Albrechtice
Telefon: +420 725 648 016