.

Termovizní měření staveb

Energetické poradenství

Termovize pro stavební firmy

  Stavebním firmám z regionu nabízím pomoc při provádění zateplovacích prací.

  Dejte svému zákazníkovi více než konkurence.
  Předejte zateplení i s termovizními snímky Vaší práce.
  Zvyšte svoji efektivitu zmenšením počtu reklamací.
  Špatně provedené zateplení se projevuje s odstupem několika let a řešení často provází soudní spory, ztráta reputace a nezanedbatelné vícenáklady.

Termovize pro majitele nemovitostí

  Před zateplením nabízím poradenství a lokalizaci tepelných mostů a konstrukcí. Po zateplení kontrolu provedených prací. Nejcennější pomoc je ovšem kontrola při provádění prací a to zejména před zaklopením podhledů.

  Jasně viditelné úniky tepla

Možnosti termovize stavebních objektů

  Hlavní a všeobecně známý přínos termovize u staveb je lokalizace tepelných mostů. Výpočet tepelných ztrát konkrétní konstrukce na základě IR diagnostiky je sice možný, ale není zcela jednoduchý, neboť do něj vstupuje více okrajových podmínek. v současné době se na tuto činnost nezaměřuji. Samotná lokalizace tepelných mostů poskytuje přesto mnoho cenných informací.

  Hlavní využití termovize:

  • Lokalizace tepelných mostů
  • Lokalizace dutin
  • Lokalizace defektů
  • Lokalizace spárových netěsností
  • Lokalizace rozsahu vlhkého zdiva
  • Lokalizace tepelných rozvodů
  • Často i lokalizace nosných prvků jak svislých, tak vodorovných

  Při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů by termovize měla být standardním prvkem průběžné kontroly.
  Blower-door test poskytuje sice také cenné informace a lze jej provádět i v letním období, ale neoznačí nám místa, kde je méně izolace, či kam jí ruka dělníka zapoměla dát zcela. Samotný blower-door Vám místa netěsností neodhalí, k tomu je zapotřebí termovize.

  Podmínky pro měření

   Aby byla stavební termovize dostatečně vypovídající, je třeba zajistit při měření dostatečný teplotní rozdíl mezi interiérem a exteriérem. Termovizní diagnostiku staveb provádím proto především v zimní polovině roku a prohlížený objekt musí být před prohlídkou vytápěn. U lokalizace vlhkého zdiva je možné prohlídku provádět i v letním období, neboť pozorování je založeno na skutečnosti, že vlhkost ve zdivu obsažená jej odpařováním ochlazuje.

Ceník termovize

  Cena je závislá na rozsahu měření a vyhodnocení. v případě větší náročnosti bude cena určena předem smluvně. K pracím, které jsou oceňovány samostatně patří například zakreslení problémových míst do výkresů, či na místě na stavbě, případně vyšší časová pracnost zakázky. Práce jsou prováděny znaleckou termokamerou.

  Základní měření bez protokolu

  Měření objektu typu rodinného domu s časovou náročností měření do 1 h práce s termokamerou.
  Budou pořízeny snímky ze všech stran objektu a dále snímky vad a teplotně-vlhkostních abnormalit. Objekt bude procházen celý, případně dle přání zákazníka.
  Výstupem práce budou IR snímky zaslané elektronicky bez dalších komentářů.
  Součástí práce je poskytované poradenství a konzultace v průběhu času prohlídky zdarma.

  Cena 1000 Kč včetně DPH, platba převodem na účet na základě faktury. Doprava do 15 km zdarma, kilometry navíc 10 kč/km.

  Základní měření s protokolem

  Razsah prací na místě je stejný jako v předchozím případě.
  Výstupem práce je protokol ve kterém jsou uvedeny všechny pořízené snímky. Snímky vad jsou okomentovány a jsou na nich zobrazeny teploty, aby byla jasně prokazatelná případná vada.
  Protokol lze využít například jako podklad pro reklamaci.

  Zpracování zprávy +600 Kč.

Kontaktní údaje

Ing. Jan Mackovič
www.solarnidiagnostika.cz
info@solarnidiagnostika.cz
Adresa: Žáry 4, Město Albrechtice
Telefon: +420 725 648 016