Ing. Jan Mackovič

Jan Mackovič

Profesní praxe

 • od r. 2012 do současnosti
  Jako OSVČ specializující se na diagnostiku fotovoltaických elektráren jsem prováděl:
  • diagnostické prohlídky fotovoltaických elektráren o objemu přes 790 MWp;
  • diagnostiku a poradenství při výskytu Potential induced degradation - PID, včetně opakovaných ověřovacích měření (od 2013);
  • realizace nápravných opatření při výskytu PID, včetně instalací regeneračního zařízení belgické firmy Ilumen (od 2014);
  • simulace, návrhy a realizaci opatření pro optimalizaci výroby FVE;
  • podílel jsem se na ověřovacím měření energetickcýh přínosů ochranných nanonátěrů na FV panelech a na měření energetických přínosů instalace DC/DC optimizerů.
  • Vedl jsem vzdělávací seminář z fotovoltaiky pro učitele střední průmyslové školy.
  • v roce 2016 jsem se stal autorizovaným zástupcem autorizované osoby (Institutu profesního vzdělávání - Bruntál) pro profesní kvalifikaci 26-014-H Elektromontér fotovoltaických systémů. Čas od času se podílím na zkoušení osob, které se ucházejí o získání této kvalifikace.
 • 2008-2012
  Specialista a manager rozvoje se zaměřením na fotovoltaiku - ČEZ Obnovitelné zdroje, Hradec Králové:
  • development vlastních projektů FVE pro ČEZ Obnovitelné zdroje;
  • vytváření technických podmínek pro fotovoltaické elektrárny Skupiny ČEZ;
  • technické Due diligence kupovaných projektů fotovoltaických elektráren Skupiny ČEZ;
  • technické poradenství project managery jednotlivých staveb;
  • technicko-obchodní činnost v oblasti FVE pro Skupinu ČEZ;
  • inspekční činnost při výstavbě FVE;
  • termovizní prohlídky vlastních elektráren Skupiny ČEZ;
  • analytické práce a predikce;
  • simulace výroby a osvitu pro různé konfigurace, včetně 3D simulací;
  • přednášková činnost v oblasti FVE pro školy, učitele a veřejnost.
 • 2007-2008
  Projektový manager
  Česko-Německo-Rakouský vzdělávací projekt Solartér - Solarteur ® ,

  pro občanské sdružení KV-Bio.
 • 2004-2008
  Energetický poradce a auditor
  BioPlan Consult, Karlovy Vary
  • energetické audity obytných budov, školských objektů, průmyslových podniků, sportovišť atd.;
  • vypracování energetických koncepcí;
  • působil jsem také jako externí hodnotitel dotačního programu EKO-energie;
 • 2006-2008
  Provozní ředitel, BioPlan Consult
 • V r. 2004 jsem absolvoval ČVUT Praha s diplomovou prací zabývající se simulací teplovodních solárních soustav.
 • Domluvím se německy a anglicky.
 • Narozen 1977.

Kontaktní údaje

Ing. Jan Mackovič
www.solarnidiagnostika.cz
info@solarnidiagnostika.cz
Adresa: Žáry 4, Město Albrechtice
Telefon: +420 725 648 016