.

Stavební objekty

Jako energetický auditor jsem se několik let zabýval tepelnou technikou budov. Termovizní diagnostika objektů je pro mě logickým doplněním činností pro zimní období. Vlastníkovi objektu dokážu kvalifikovaně vysvětlit nalezené problémy a samozřejmostí je konzultace navržených opatření.

Rodinný dům I, Město Albrechtice

  Termografická kontrola staveb Výrazný tepelný most v místech nadokenního překladu. Nětěsná levá strana dveří. Znatelné spáry ve zdivu. Za složeným dřevem tepelný most nezatepleného betonového sklepního zdiva.

   

  Termografická kontrola staveb Výrazný tepelný most v místech nadokenního překladu. Znatelné spáry ve zdivu.

 

Rodinný dům II, Město Albrechtice

  Stavební termovize Pohled z vytápěného interiéru na přiznaný vazný trám.
  Nevhodným způsobem zaizolované okolí místa uložení trámu a nedostatečně provedené napojení izolace a parotěsné zábrany na štítovou zeď. v místě uložení trámu dochází ke kondenzaci.

   

  IR diagnostika staveb Tepelný most stropní konstrukcí a soklem. Netěsné vstupní dveře.

 

Rodinný dům, Mladoňov

  Lokalizace tepelných mostů Pohled z vytápěného interiéru nízkoenergetické dřevostavby na zateplení obytného podkroví před zaklopením sádrokartonem.
  Chybně provedené zateplení v oblasti napojení vazby krovu na pozednici.

   

  Termovize tepelných mostů Pohled na "zateplený" prostor mezi krokvemi před záklopem sádrokartonem.

   

  Termovizní diagnostika staveb Pohled na "zateplený" vnitřní kout v prostoru pozednice a štítové stěny.

  Ve všech třech zobrazených případech byl tak výrazný rozdíl teplot, že zde hrozilo reálné riziko kondenzace.
  Majitel stavby si po opravě uložení tepelné izolace vyžádal opakovanou termovizní kontrolu. Ta opětovně ukázala celou řadu chyb. Další opravu uložení izolace provedl majitel již raději sám. Za prokázané vady dostal majitel náhradou od stavební firmy vícepráce v hodnotě 50 tis.Kč zdarma.

 

Rodinný dům, Hradec Králové

  Zateplený rodinný dům, s energeticky repasovanými okny.
  IR fotografie prokazuje nedostatečně řešené zateplení soklu a problematické řešení zateplení okapové římsy.

   

  IR fotografie prokazuje s netěsností spojený značný únik tepla podél zdi vikýře. Prostor je v tomto případě izolován zafoukávanou izolací.

 

Rodinný dům III, Město Albrechtice

  Pohled na zateplenou fasádu a nezateplený sokl.

   

  Rodinný dům IV, Město Albrechtice

   Zateplený rodinný dům. Pohled na obloukové nadpraží z tepelně izolačních dutých tvárnic vylévaných betonem.

    

   Napojení zimní zahrady na podlahu. Před sklem je instalováno podlahové topení proti kondenzaci. Z vnější strany je pod dlažbou tepelná izolace. k tepelným únikům dochází připojovací spárou.

Kontaktní údaje

Ing. Jan Mackovič
www.solarnidiagnostika.cz
info@solarnidiagnostika.cz
Adresa: Žáry 4, Město Albrechtice
Telefon: +420 725 648 016