Fotovoltaika

Poradenství, optimalizace, přednášky a semináře, simulace, analýzy

Poradenství a optimalizace pro FVE

  Řada projektů fotovoltaických elektráren byla připravena a realizována ve velmi rychlém tempu. Na optimalizaci nezbýval prostor. Při dnešním dodatečném zdanění je ovšem provoz FVE často na hranici rentability a i malá zlepšení mohou být zajímavá.

  V rámci svého profesního působení ve Skupině ČEZ jsem měl možnost detailně studovat desítky různých projekčních přístupů při přípravě elektráren. Prováděl jsem kontroly v průběhu výstavby a znám také provoz elektráren. Měl jsem možnost analyzoval data řídících a monitorovacích systémů.

  Po diagnostice FVE často navrhuji opatření, která mohou zvýšit výrobu a nejde jen o opravy a výměny panelů.

  Několikrát jsem řešil optimalizaci formou změny v serioparalelním zapojení. V jiných případech jsme pak používali DC optimizery od firmy TIGO a Solar Edge.

  Na KAŽDÉ elektrárně je co zlepšovat.

  Poradenství při přípravě projektů FVE

  Na rozdíl od mnoha dodavatelů elektráren (z nichž většina staví stále stejným způsobem), znám řadu elektráren také z druhého břehu - provozního a diagnostického. Často se setkávám s následky rozhodnutí učiněných při přípravě projektu, či během stavby.
  Nabízím Vám využití těchto zkušeností.

  Simulace a predikce

   V případě potřeby provádím:

   • datové analýzy a predikce
   • energetické simulace na 3D modelu pro predikci výroby FVE
   • zpětné výpočty zaměřené na určení poklesu účinnosti výroby elektrické energie

  Datové analýzy

   Provádím také nezávislé analýzy dat uložených v monitorovacích systémech zaměřené na kontrolu činnosti FVE jako například:

   • vývoj účinnosti výroby FVE
   • sledování dob výpadků jednotlivých komponent a určení případných souvislostí
   • vyhledávání okamžiku vzniku pojistných událostí
   • výpočty ušlého zisku
   • datové analýzy pro potřebu bank a pojišťoven

  Přednášky a semináře

   Pro střední odborné školy, učitele odborných předměntů a jiné zájemce nabízím školení na téma Fotovoltaika. Zaměření a úroveň přednášek přizpůsobím potřebám objednatele.

   Běžně přednášené okruhy:

   • Vlastnosti slunečního záření pro energetické využití
   • Radiační mapy, dlouhodobé průměry
   • Způsoby měření sluneční radiace a rozdíly v měření
   • Předpovědní servery vhodné pro solární energetiku
   • Druhy fotovoltaických článků a panelů, skladba panelů
   • Základní komponenty fotovoltaických systémů
   • Vliv stínění, serioparalelní zapojení, missmatch v zapojení
   • Navrhování solárního pole a odhad výroby
   • Možnosti instalace

   Prohlubující témata:

   • Provozní zkušenosti
   • Požární aspekty FVE
   • Špatné praktiky a nejčastější vady

Kontaktní údaje

Ing. Jan Mackovič
www.solarnidiagnostika.cz
info@solarnidiagnostika.cz
Adresa: Žáry 4, Město Albrechtice
Telefon: +420 725 648 016